Puu­kauppa

Helppoa puu­kauppaa Joensuun alueella

Ostamme puuta lei­mi­koilta pys­ty­kau­palla. Pyrimme toi­min­nas­samme ympä­ri­vuo­ti­suuteen. Toi­mimme met­sä­no­mis­tajan kanssa yhteis­työssä, ja hoi­damme metsää kuin se olisi omaamme.

Puun myynti vai­vat­to­masti - näin puu­kauppa etenee:

  • Met­sä­no­mistaja ottaa yhteyttä KoneJätkiin.
  • Käymme tutus­tu­massa metsään joko yksin tai met­sä­no­mis­tajan kanssa
  • Teemme ammat­ti­tai­toomme ja näke­myk­seemme perus­tuvan arvion metsän arvosta.
  • Teemme han­kin­tamme pys­ty­kau­palla, joten lopul­liseen hintaan kuuluu puun­korjuu sekä puun kuljetus.
  • Alle­kir­joi­tamme met­sä­hak­kuuso­pi­muksen, jossa mää­ri­tellään esi­mer­kiksi hak­kuuaika ja -ajankohta.
  • Mak­samme met­sä­no­mis­ta­jalle sopi­muksen mukaisen hinnan puusta.
  • Kor­jattu puu väli­tetään yhteistyökumppaneillemme.

Oletko met­sä­no­mistaja?

Ota yhteyttä, niin tulemme paikan päälle kat­somaan mikä olisi juuri sinun met­sällesi sopivin tapa edetä.