Metsähakkuu

Puunkorjuun ammattilainen

Metsän kasvatus ja hoito ovat pitkäjänteistä työtä. Hyvin hoidettu puusto tuottaa omistajalleen niin elämyksiä kuin parempaa tuottoakin. KoneJätkät tuntee metsät ja niiden hoidon, joten voit huoletta jättää käsiimme puustosi harvennuksen ja hyvinvoinnin sekä korjuun.

Palveluihimme kuuluu olennaisena osana puunkorjuu, joka pitää sisällään puiden harvennuksen, kaadon sekä kuljetuksen asianmukaisin välinein.

Ensiharvennus on tärkein harvennus

Ensiharvennuksessa tasaikäinen metsä harvennetaan jättäen pystyyn järeimmät puut. Näin saavutetaan tila, jossa metsä lähtee kasvamaan ja järeytymään optimaalisesti. Mikäli ensiharvennuksen jättää tekemättä, jatkaa puusto pituuskasvuaan, mutta arvokkaan tukkipuun tuotanto heikkenee.

Ensiharvennus on ajankohtainen yleensä noin 20-40 vuotta puuston uudistuksen jälkeen. Ajankohta vaihtelee riippuen metsän maantieteellisestä sijainnista.

harvennushakkuu

Harvennushakkuu tukee puuston rakennetta

Harvennushakkuu tulee kysymykseen silloin, kun halutaan tukea puuston hyvää kasvua. Harvennus vahvistaa puun rakennetta ja tukee metsän kasvuolosuhteita tehden niistä optimaalisemmat. Hyvinvoiva puusto nostaa metsän arvoa.

Metsän harvennus on ajankohtainen, kun puusto on noin 40 – 50 –vuotias. Me arvioimme puuston kunnon ja hoitohistorian perusteella sopivan harvennusajankohdan. Otamme luonnollisesti huomioon myös metsänomistajan toiveet sekä päämäärät ja valitut kasvatusmenetelmät metsän suhteen.

Päätehakkuu on metsän elinsyklin viimeinen vaihe

Päätehakkuu eli uudistushakkuu on suunnitelmallisen metsänhoidon ja –kasvatuksen viimeinen vaihe, jossa vanha puusto poistetaan uuden tieltä. Tämä vaihe on ajankohtainen silloin, kun metsän kasvu taantuu ja on aika uudistaa metsää.

jatkuva-hakkuu

Jatkuva hakkuu on ekologisempi vaihtoehto

Me KoneJätkillä kannustamme metsänomistajia jatkuvaan korjuuseen, joka on luonnon monimuotoisuutta ylläpitävää, ekologista toimintaa. Päätehakkuiden sijaan voidaan suorittaa jatkuvan hakkuun menetelmää, jolloin metsää ei tarvitse uudistaa kokonaisuudessaan, eikä näin ollen maaperää tarvitse muokata. Jatkuva hakkuu on lisäksi ekologisempaa ja se sitoo myös hiilidioksidia.

Muistithan, että hankintahakkuu on verovähennyskelpoista.

Onko metsäsi hakkuuarvioinnin tarpeessa?

Ota yhteyttä, niin ylläpidetään yhdessä puustosi elinvoimaisuutta ja tuottavuutta.

Soita 050 374 5325