Kalusto

Käy­tös­sämme on nyky­ai­kainen kalusto

Meillä on käy­tös­sämme Komatsun nyky­ai­kainen kalusto, joka sopii eri­tyisen hyvin har­ven­nus­hak­kuisiin. Koska koneissa ja niiden pai­noissa on eroja, mal­li­sarjan pie­nintä kalustoa käyt­tä­mällä estämme metsän kor­juu­vauriot, esi­mer­kiksi maahan tulevat painaumat.

Koneis­samme on käy­tössä alan uusin tek­no­logia sekä ohjelmat.

harvesteri-komatsu-901-19

Har­vesteri

Komatsu 901 -19

Hak­kuu­laite c93

kaivinkone-hitachi-85-usb-5

Kai­vinkone

Hitachi 85 usb-5

  • Kumi­telat
  • Kau­han­pyö­rittäjä Engcon
  • Luis­ka­kauha
  • Kuok­ka­kauha
  • Kaa­pe­li­kauha
  • Tasaus­kauha

 

 

kuormatraktori-komatsu-845-19

Kuor­mat­raktori

Komatsu 845 -19

Tar­vit­setko pro­jek­tiisi ammat­ti­tai­toista kaivinkoneurakointia?

Ota yhteyttä KoneJätkiin!