Puunkorjuuyritys Joensuusta

PalvelutYhteystiedot

15 vuoden kokemus metsäalalta

Olem­me 2017 perus­tet­tu met­sä­ko­neyh­tiö, ostam­me puu­ta pys­ty­kau­pal­la har­ven­nus ja pää­te­hak­kuu­lei­mi­koil­ta. Kor­jaam­me puun omal­la kor­juu­ket­jul­la Joen­suun ympä­ris­tös­sä. Meil­lä on käy­tös­sä nyky­ai­kai­nen eri­tyi­ses­ti har­ven­nus­hak­kui­siin sovel­tu­va John Dee­ren kalus­to.

Meil­lä on koke­mus­ta met­sä­alal­ta ennen oman yri­tyk­sen perus­ta­mis­ta 15 vuot­ta. 
Puu­kau­pat toteu­tam­me met­sä­no­mis­ta­jan kans­sa yhteis­työs­sä ja hoi­dam­me hänen met­sän­sä kuin se oli­si omaam­me.

Yhteys­työ­kump­pa­nei­tam­me ovat Met­sä Group, Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Poh­jois-Kar­ja­la ja Kai­vos­puu Oy.

Puunkorjuuta Joensuun ympäristössä

PUUN OSTO

HANKINTAHAKKUUT

METSÄNHOITO

Yhteystiedot

KoneJätkät Oy

Y‑tunnus: 2863583–3

Ota yhteyttä